Jak przygotować projekt?

INFORMACJE PODSTAWOWE
opis szczegółowy dla poszczególnych grup produktów znajdziesz niżej

1. PDF, TIF, JPG | 1:1 | Spad 2, 3 lub 5mm | CMYK | 150-300dpi | czcionki zamienione na krzywe ! | wszelkie efekty typu cienie, przezroczystości, soczewki, gradienty itp. zamienione na mapę bitową 150-300dpi. 

2. Zalecamy plik zapisać jako PDF, TIFF, PSD lub JPG.

3. Pliki zapisane jako CDR, AI, INDD lub PSD niespłaszczony zazwyczaj generują błędy.

4. Rozmiar pliku zgodnie z zamówionym formatem 1:1.  Dla wielkich banerów i naklejek (ponad 450cm) 1:10

5. Spady są zawsze konieczne (spad powiększa format projektu i jest odcinany po wydruku). Biała ramka dodana wokół kolorowego tła nie jest spadem. Wielkość spadów znajdziesz przy tabeli cenowej każdego produktu oraz w makietach.

6. Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 3 mm. Banery 30mm

7. Bez znaczników drukarskich (bez paserów, lini cięcia itp.)

8. Obrazki (mapy bitowe): CMYK, 300dpi, minimalna kompresja lub kompresja bezstratna. Stosowanie wyższej rozdzielczości jest bezcelowe.

9. Prace wielostronicowe np. broszury: jeden plik PDF wielostronicowy z odpowiednią kolejnością stron.


Darmowe makiety udostępniamy dla każdego produktu, obok tabeli cenowej. Szczegółowe informacje jak przygotować plik dla danego produktu znajdziesz w opisach poniżej tabeli cenowej.

Każdy przesłany plik jest automatycznie weryfikowany.

Właściwą impozycję na arkuszu drukarskim wykonuje dział graficzny drukarni. Prosimy nie wykonywać impozycji samodzielnie (nie dotyczy arkuszy plano, które co do zasady muszą być zmontowane przez zamawiającego).

DRUK WIELKOFORMATOWY (banery, rollupy, folia samoprzylepna itp.) wymaga innej niż np. ulotki specyfikacji plików do druku. Wydruki wielkoformatowe zazwyczaj oglądane są z dużej odległości, nie wymagają więc tak dokładnego druku jak np. wizytówki, więc pliki do druku powinny być odpowiednio przygotowane. W przeciwnym wypadku plik dla banera np. 3x10 metrów może ważyć nawet ponad 1,5 GB !

DRUK ARKUSZOWY
ulotki, plakaty, wizytówki, zaproszenia, broszury itp.

Rozmiar pliku 1:1 zgodnie z zamówionym formatem

Spady (spad powiększa format projektu i jest odcinany po wydruku):
- wizytówki, plakaty, ulotki, pocztówki itp.: 2mm z każdej strony
- książki i broszury: 3mm z każdej strony
- naklejki, roll-up, plakaty XXL : 3mm z każdej strony
- banery: 5mm z każdej strony

Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 3 mm.

Kolorystyka CMYK

Bez znaczników drukarskich (bez paserów, lini cięcia itp.)

Obrazki (mapy bitowe): CMYK, 300dpi, minimalna kompresja lub kompresja bezstratna. Stosowanie wyższej rozdzielczości jest bezcelowe.

Akceptowane formaty plików:

*PDF (preferowny) - CMYK, obrazki 300dpi, czcionki zamienione na krzywe, wszelkie efekty typu cienie, przezroczystości, soczewki, gradienty itp. zamienione na mapę bitową 300dpi. 

*PSD  (Photoshop) spłaszczony (flatten)!, CMYK, 300dpi

*CDR - koniecznie zapisz jako PDF (jakość do druku)
- teksty muszą być zamienione na krzywe
- obiekty z cieniem, przezroczystością, soczewką itp. koniecznie zamienione w bitmapę CMYK 300dpi.

*AI - koniecznie zapisz jako PDF
- teksty muszą być zamienione na krzywe
- obiekty z cieniem, przezroczystością, soczewką itp. koniecznie zamienione w bitmapę CMYK 300dpi.

*TIFF  - CMYK, 300dpi bez warstw = spłaszczony, kompresja LZW

*JPG  - CMYK, 300dpi, jakość maksymalna = minimalna kompresja 

WIELKOFORMATOWY
banery, billboardy, tablice, duże naklejki, plakaty XXL

Rozmiar pliku 1:1 dla wielkości 1-450cm

Rozmiar pliku 1:10 dla wielkości ponad 450cm, 800 dpi

Spady (spad powiększa format projektu i jest odcinany po wydruku):
- naklejki małe, wycinane: 2 mm z każdej strony
- folia samoprzylepna: 3 mm z każdej strony
- roll-up, plakaty XXL : mm z każdej strony
- banery, tablice: mm z każdej strony
- tablice oklejane folią: 10 mm z każdej strony

Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 3 mm. Banery minimum 30mm

Kolorystyka CMYK

Rozdzielczość:
- naklejki małe, wycinane: 
- folia samoprzylepna: 200 - 250 dpi
- roll-up, plakaty XXL :
- tablice, tablice oklejane folią: 200 - 250 
- banery : 150 dpi lub 800 dpi dla wielkości 1:10

Bez znaczników drukarskich (bez paserów, lini cięcia itp.)

Akceptowane formaty plików:

*PDF (preferowny) - CMYK, obrazki 150-250dpi, czcionki zamienione na krzywe, wszelkie efekty typu cienie, przezroczystości, soczewki, gradienty itp. zamienione na mapę bitową 150-250dpi. 

*PSD  (Photoshop) spłaszczony (flatten)!, CMYK, 150-250dpi

*CDR - koniecznie zapisz jako PDF (jakość do druku)
- teksty muszą być zamienione na krzywe
- obiekty z cieniem, przezroczystością, soczewką itp. koniecznie zamienione w bitmapę CMYK 150-250dpi.

*AI - koniecznie zapisz jako PDF
- teksty muszą być zamienione na krzywe
- obiekty z cieniem, przezroczystością, soczewką itp. koniecznie zamienione w bitmapę CMYK 150-250dpi.

*TIFF  - CMYK, 150-250dpi bez warstw = spłaszczony, kompresja LZW

*JPG  - CMYK, 150-250dpi, jakość maksymalna = minimalna kompresja 

NAKLEJKI wycinane

Rozmiar pliku 1:1

Spady: 2 mm z każdej strony (spad powiększa format projektu i jest odcinany po wydruku)

Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 3 mm

Kolorystyka CMYK

Rozdzielczość: 250 - 300 dpi

Linia cięcia jako krzywa musi być dołączona. Linia cięcia nie może być obrazkiem lub obrysem zamienionym na obiekt.

Akceptowane formaty plików:

*PDF (preferowny)
- CMYK, obrazki 150-250dpi, czcionki zamienione na krzywe, wszelkie efekty typu cienie, przezroczystości, soczewki, gradienty itp. zamienione na mapę bitową 150-250dpi.
- linia cięcia wyłącznie krzywa musi być dołączona jako odzielna grupa warstwa lub strona. Linia cięcia nie może być obrazkiem lub obrysem zamienionym na obiekt. 

*CDR - koniecznie zapisz jako PDF (jakość do druku)

- teksty muszą być zamienione na krzywe
- obiekty z cieniem, przezroczystością, soczewką itp. koniecznie zamienione w bitmapę CMYK 250-300dpi.
- linia cięcia wyłącznie krzywa musi być dołączona jako odzielna grupa warstwa lub strona. Linia cięcia nie może być obrazkiem lub obrysem zamienionym na obiekt.

*AI - koniecznie zapisz jako PDF
- teksty muszą być zamienione na krzywe
- obiekty z cieniem, przezroczystością, soczewką itp. koniecznie zamienione w bitmapę CMYK CMYK 250-300dpi.
- linia cięcia wyłącznie krzywa musi być dołączona jako odzielna grupa warstwa lub strona. Linia cięcia nie może być obrazkiem lub obrysem zamienionym na obiekt.

DRUK DTG
koszulki, bluzy, kamizelki, torby itp.

Rozmiar pliku 1:1 zgodnie z zamówioną wielkością nadruku

Spady nie występują

Kolorystyka CMYK

Bez znaczników drukarskich (bez paserów, lini cięcia itp.)

Obrazki (mapy bitowe): CMYK, 300dpi, minimalna kompresja lub kompresja bezstratna. Stosowanie wyższej rozdzielczości jest bezcelowe.

Akceptowane formaty plików:

*PDF (preferowny) - CMYK, obrazki 300dpi, czcionki zamienione na krzywe, wszelkie efekty typu cienie, przezroczystości, soczewki, gradienty itp. zamienione na mapę bitową 300dpi. 

*PSD - jako jedna warstwa = wastwy scalone, przezroczyste tło CMYK, 300dpi

*CDR - koniecznie zapisz jako PDF (jakość do druku)
- teksty muszą być zamienione na krzywe
- obiekty z cieniem, przezroczystością, soczewką itp. koniecznie zamienione w bitmapę CMYK 300dpi.

*AI - koniecznie zapisz jako PDF
- teksty muszą być zamienione na krzywe
- obiekty z cieniem, przezroczystością, soczewką itp. koniecznie zamienione w bitmapę CMYK 300dpi.

*TIFF - CMYK, 300dpi jako jedna warstwa, kompresja LZW

*JPG - CMYK, 300dpi, jakość maksymalna = minimalna kompresja 

przygotowanie jako COREL

 

1.  Wszystkie fonty zamienione na krzywe.
2.  Spady po 2 mm z każdej strony.
3.  Mapy bitowe umieszczone w pracy należy ustawić na tryb koloru CMYK, rozdzielczość 300dpi, skala 1:1.
4.  Praca nie powinna zawierać żadnych dodatkowych kolorów. Kolory inne zostaną automatycznie zamienione na CMYK w procesie druku. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z niezgodności kolorystycznych.
5. Tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili.
6.  Projekt wyśrodkowany na stronie. 
7. Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi I teczki zalecane 5mm).
8. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
9.  Wszystkie bitmapy umieszczone w CDR powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.
10.  Orientacja pracy musi się zgadzać z ustawieniami orientacji arkusza. (dla pracy poziomej, arkusz powinien być poziomy, dla pionowej - pionowy). 

przygotowanie jako PDF

1. Jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1. 
2. Spady po 2 mm z każdej strony (spad zostanie obcięty w trakcie obróbki introligatorskiej) .
3. Rozdzielczość 300 dpi.
4. Wszystkie fonty zamienione na krzywe.
5. Tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili
6. Kompresja LZW lub ZIP.
7. Projekt wyśrodkowany na stronie.
8. Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 3 mm (katalogi, broszury, książki i teczki 5 mm).
9. Jeżeli występują linie cięcia w pracy to powinny znajdować się za obszarem brutto.
10. Wszystkie bitmapy umieszczone w PDF należy zapisać w trybie CMYK 8 bit na kanał.Zapis 16 lub 32 bity na kanał nie podnosi jakości, znacząco zwiększa wielkość pliku. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.

przygotowanie jako TIF

1. Format 1:1.
2. Spady po 2 mm z każdej strony (spad zostanie obcięty w trakcie obróbki introligatorskiej) .
3. Rozdzielczość 300 dpi.
4. Tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili.
5. Bez warstw – spłaszczone.
6. Zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP.
7. Projekt wyśrodkowany na stronie.
8. Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 3 mm (katalogi, broszury, książki i teczki 5 mm).
9. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
10. Wszystkie bitmapy należy zapisać w trybie CMYK 8 bit na kanał. Zapis 16 lub 32 bity na kanał nie podnosi jakości, znacząco zwiększa wielkość pliku. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.

przygotowanie jako JPG

1. Format 1:1.
2. Spady po 2 mm z każdej strony (spad zostanie odcięty w trakcie obróbki introligatorskiej).
3. Rozdzielczość 300 dpi.
4. Tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili.
5. Kompresja minimalna = maksymalna jakość.
6. Projekt wyśrodkowany na stronie.
7. Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia minimum 3 mm. (katalogi, broszury, książki i teczki 5 mm).
8. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
9. Wszystkie bitmapy należy zapisać w trybie CMYK 8 bit na kanał. Zapis 16 lub 32 bity na kanał nie podnosi jakości, znacząco zwiększa wielkość pliku. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które nie ponosimy odpowiedzialności.

KOLORYSTYKA

Kolory
Wszystkie kolory w projekcie (także zdjęcia) muszą być przygotowane w kolorach CMYK. 
Obraz na monitorze jest inny niż na wydrukach. Różnice są wynikiem użycia innej technologii w procesach powstawania obrazu. Na monitorze występuje optyczne mieszanie się trzech barw: czerwonej ( R), zielonej ( G) i niebieskiej ( B). W procesie druku następuje fizyczne nakładanie się na siebie czterech barw : cyan ( C ), magenta ( M), yellow ( Y ) i black ( K).
 
Jeśli w projekcie występują kolory RGB, są one automatycznie zamieniane na CMYK przy drukowaniu. Kolory takie po wydruku mogą się zdecydowanie różnić od widzianych na monitorze. Zdjęcia czy nawet cały projekt przygotowany w kolorach RGB rozbarwia się inaczej niż te same elementy zamienione na CMYK. Kolory często wychodzą szare, brudnawe i wyblakłe. Po zamianie zdjęć RGB na kolory CMYK konieczna jest ich korekta jasności, kontrastu, nasycenia itp.
 
Zastosowanie kolorów CMYK z  kryciem na poziomie 5% lub mniejszym, mimo iż dobrze widzialne na monitorze, na wydruku może być całkowicie niewidoczne. Bardzo cienkie linie o nasyceniach kolorów mniejszych niż 100% w druku mogą zanikać.
 
Czarne teksty, ramki i obrysy
Aby uzyskać “czystą” czerń w tekstach, ramkach i obrysach ich jedyną składową powinien być 100% K (czarny). Pozostałe składowe CMY powinny mieć nasycenie 0%. W przciwnym wypadku na wydruku może wystąpić nieostrość tych elementów. Aby uzyskać głęboką czerń w aplach, należy zastosować mieszany CMYK, np. zastosować 40%C, 40%M, 40%Y, 100%K
lub podobnie. Składowe np. 93%C, 88%M, 55%Y, 95%K rownież dadzą czarną aplę.
 
Kody kreskowe, aby były poprawnie czytelne w skanerach, należy wykonać w kolorze 100% K.
 
Profil kolorystyczny ICC
Domyślnym profilem kolorystycznym drukarni jest ISO Coated V2 ECI. Wszystkie prace przygotowane w innych profilach zostaną automatycznie przekonwertowane do profilu drukarni.
UWAGA: konwersja projektu na inny profil kolorystyczny zazwyczaj zmienia składowe kolorów, a tym samym może zmienić ich barwę na wydruku, choć zazwyczaj zmiana jest nieznaczna. Przy zmianie profili projektu należy uważać na czarne elementy przygotowane jako 100%K. Zmiana profilu zazwyczaj powoduje konwersję 100%K na pełen CMYK. Zmiana taka może generować rozmycie czarnych cienkich elementów (tekstów, linii, ramek) na wydruku spowodowane powstaniem "tęczy" kolorów wynikajacych z nieznacznych niedokładności prasy drukujacej. Aby tego uniknąć zmamień czarny CMYK na 100%K.
 
 
Jak wgrać profil ICC

ADOBE (PSD,AI, ID)

1. ścieżka: Edycja / Ustawienia kolorów -  przed rozpoczęciem pracy zmień ustawienia kolorów Przestrzeni roboczej na profil kolorystyczny drukarni (jeśli brak naszego profilu na twoim komputerze pobierz go i wgraj:  ISO Coated V2 ECI.

2. Jeżeli przygotowany wcześniej projekt posiada inny profil, dokonaj konwersji na profil kolorystyczny drukarni. Sprawdź składowe kolorów, dokonaj niezbędnych korekt.

 

COREL:

1. Wersje starsze niż X5 - niby można ustawić profil kolorystyczny dokumentu, ale nie bardzo wiadomo jak to działa, kolory na monitorze często wyświetlają się dziwnie. Ciężka sprawa...

2. Wersja X5, X6 - ścieżka: Narzędzia / Zarządzanie kolorami - przed rozpoczęciem pracy zmień ustawienia kolorów Przestrzeni roboczej na profil kolorystyczny drukarni (jeśli brak naszego profilu na twoim komputerze pobierz go i wgraj:  ISO Coated V2 ECI.

 

ROZDZIELCZOŚĆ

 
 
Projekty należy przygotować w skali 1:1 zgodnie z rozmiarem przyjętego formatu. Wszystkie mapy bitowe (np.zdjęcia) w rozdzielczości 300dpi.
Należy pamiętać, że większość aplikacji domyślnie tworzy pliki z ustawieniami standardowymi, czyli w rozdzielczości 72 dpi, która przy wydruku daje bardzo słabe rezultaty. Należy więc sprawdzić swoje ustawienia i zadbać by mapy bitowe miały rozdzielczość 300 dpi i były dostosowane do formatu pracy w skali 1:1. Stosowanie wyższej rozdzielczości j nie poprawi jakości wydruku a spowoduje niepotrzebne zwiększenie objętości pliku. Zastosowanie niższej rozdzielczości niż 300dpi spowoduje, iż mimo dobrej jakości widzianej na ekranie monitora, wydruk będzie niewyraźny, rozmazany.
 
 
Grafika z prezentacji internetowej bez przetworzenia nie nadaje się do zastosowań poligraficznych. Zazwyczaj wykonana jest w rozdzielczości 72dpi oraz kolorach niedrukowanych.
Zapisując prace do druku w formacie JPG należy zastosować jak najmniejszą kompresję dającą wysoką jakość. Wysoka kompresja znacznie zmniejsza wielkość pliku, jednak powoduje powstanie wyraźnych zniekształceń (artefaktów JPG).