Polityka Prywatności

Polityka prywatności Serwisu internetowego www.DGprint.pl

 1. Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. 
 2. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość dobrowolnego wyboru w jakim zakresie chce korzystać z Serwisu i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z  Serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Drukowo Sp. z o.o. z siedzibą ul. Brzozowa 16, 11-700 Mrągowo.
 4. Inspektor danych osobowych (dalej IODO) to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.
  Kontakt do IODO: Adres korespondencyjny Drukowo Sp. z o.o z siedzibą ul. Brzozowa 16, 11-700 Mrągowo, e-mail biuro@drukowo.pl  

Dane zbierane podczas rejestracji i zakupu (składania zamówienia):

 1. W trakcie procesu zakładania konta zbieramy takie dane jak adres e-mail, imię, nazwisko, adres wysyłkowy, numer telefonu, dane do faktury, numer NIP, które są później wykorzystywane również do realizacji złożonych zamówień – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient;
 2. Za pośrednictwem formularza służącego zapisom do newslettera gromadzimy adresy e-mail w celu prowadzenia akcji marketingowych - podstawą prawną przetwarzania jest wtedy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Klienta;
 3. Poprzez pliki cookies gromadzimy automatyczne dane dotyczące wizyt naszych klientów, przy czym niektóre z tych plików są niezbędne do korzystania z Serwisu z przyczyn funkcjonalnych – i w takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, albowiem przetwarzanie jest niezbędne do możliwości korzystania z Serwisu – zaś niektóre z plików gromadzone są z przyczyn statystycznych lub reklamowych – i w takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda Klienta. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
  • dokonując zamówienia/zakupu w systemie www.dgprint.pl należy podać dane służące do zidentyfikowania Zamawiającego/Kupującego;
  • rejestracja w bazie Klientów jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zamówienia/zakupy w systemie.

Dane zbierane automatycznie:

 1. Automatycznie pobieramy dane zawarte w plikach tekstowych cookies, które identyfikują przeglądarkę internetową Użytkownika w momencie korzystania z Serwisu. Nie zawierają żadnych danych osobowych, ale pozwalają nam na personalizację stron i ofert. W każdej chwili Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć wcześniejsze, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej.
 2. Podczas każdego pobytu w Serwisie automatycznie mogą być również zbierane dane dotyczące Twojej wizyty, w tym: adres IP, nazwę domeny, typ systemu operacyjnego itp.
 3. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie kontaktu z www.DGprint.pl są wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby Serwisu www.DGprint.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. u. nr 133 poz. 883).

Wykorzystywanie danych:

 1. Uzyskanych od Użytkownika danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z Serwisem, np. operatorów systemów płatności, które realizują rozliczenia za zakupione w Serwisie towary oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które dostarczają  zakupione/zamówione towary do Kupujących, firm hostingowych. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym z Serwisem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
 2. Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 3. Nie przechowujemy danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego. 

Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych: 

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach). 
 1. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych. 

Samodzielna zmiana danych:

 1. Po zalogowaniu się na konto Użytkownika do systemu na www.DGprint.pl każdy użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany wcześniej wprowadzonych danych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do Systemu oraz obsługi zamówień.
 2. Danych użytych do realizacji transakcji zakupu/zamówienia nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią rachunku, faktury lub listu przewozowego.