Reklamacje

Zamówienia, Zwroty i Reklamacje

Prosimy o uważne zakupy

Większość produktów udostępnionych na naszej stronie ma możliwość indywidualnej personalizacji, czyli dodania lub zmiany pliku graficznego co czyni go niepowtarzalnym. Plik graficzny za pomocą odpowiednich technik drukarskich zostanie, zgodnie z zamówieniem, trwale naniesiony na wybrany materiał. Uzyskamy wówczas Produkt wykonany na indywidualne zamówienie. Produkty takie nie podlegają zwrotom.
Dokładamy wszelkich starań aby wszystkie Twoje zamówienia zostały zrealizowane najlepiej jak to możliwe.  Stale rozbudowujemy i unowocześniamy park maszynowy, szkolimy się, wdrażamy nowe technologie. Oferowane przez nas usługi są specyficzne, ponieważ niemal każdy wykonywany przez nas produkt jest niepowtarzalnym prototypem, jedynym takim na świecie. Trudność z jaką wiąże się poprawne wyprodukowanie takiego prototypu wiąże się czasami z powstaniem nieumyślnych błędów i pomyłek zarówno z naszej strony, jak i ze strony zamawiającego. Liczymy więc na Twoją wyrozumiałość i tym samym staramy się o wyrozumiałość z naszej strony. Jeżeli uważasz, iż Twoje zamówienie zostało zrealizowane nieprawidłowo, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Jesteśmy po ta aby Ci pomóc.

Prosimy, aby uniknąć kosztownych pomyłek, zanim złożysz zamówienie, sprawdź dokładnie kolor, rozmiar, format, rodzaj materiału, sposób wykończenia, ilość itp. parametry produktu, który Cię interesuje.

Prosimy, pamiętaj iż nie znamy Twoich oczekiwań i Twojego gustu. Nie mamy możliwości aby je poznać. Nie znamy urządzenia z którego korzystasz ani monitora na który patrzysz. Nie mamy więc możliwości aby zgadnąć czy zamówiony przez Ciebie produkt spełni Twoje oczekiwania. Możemy jedynie postarać się wykonać go technologicznie poprawnie wg parametrów z jakimi został zamówiony.

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zamówionych usług. 
2. Do reklamowanej usługi należy zawsze dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, opis wady, datę jej powstania oraz żądanie Nabywcy.
 
3. Warunki zgłoszenia reklamacji:
 
a. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.
 
b. Każda reklamacja zgłoszona przez Nabywcę i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.
 
c. Reklamacje dotyczące druku z Plików Graficznych przygotowanych niezgodnie z wymogami Sprzedawcy nie będą uwzględniane.
 
d. Przy wydruku tekstów z wielu kolorów (CMYK lub RGB) teksty mogą być niespasowane, co nie podlega reklamacji.
 
e. Przy przygotowywaniu plików do druku w formatach PDF, TIFF, JPG, CDR zalecana rozdzielczość to 300 dpi (reklamacje dotyczące jakości wydruku z plików poniżej 300 dpi nie będą uwzględniane). Przy przygotowywaniu Plików Graficznych w formatach PDF, TIFF, JPG, CDR bitmapy umieszczone w pliku muszą być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku zapisu 16 lub 32 bitów na kanał mogą wystąpić błędy w druku. Reklamacje dotyczące tak zapisanych Plików Graficznych nie będą uwzględniane. Przesyłając do nas Pliki Graficzne należy wziąć pod uwagę, że reklamacje dotyczące druku z plików CDR oraz plików PDF oraz TIFF wygenerowanych z programu CDR nie będą uwzględniane.
 f. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Pliki Graficzne, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe. 
g. Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów w przypadku przesłania do nas Plików Graficznych przygotowanych w kolorystyce RGB oraz z kolorami dodatkowymi PANTONE nie będą uwzględniane.
h. Reklamacje dotyczące różnicy nasycenia kolorów w stosunku do oczekiwań Klienta mogą być składane jedynie w wypadku, jeżeli przed rozpoczęciem druku Klient dostarczył Sprzedawcy proof cyfrowy wykonany przez Sprzedawcę.
i. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym – porównywanie kolorystyki wydruku CMYK z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. 
j. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne w całym nakładzie przy druku tych samych Plików Graficznych (tolerancja do plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego).
 
k. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy złam. Za nieprawidłowy złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp. uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji umieszczonych w Pliku Graficznym na linii złamu lub zbyt blisko linii złamu (zalecany margines 3mm). 
i. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wyraźne pękanie papieru w miejscu łamania przy druku z projektów o ciemnych kolorach. 
m. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za pękanie papieru w miejscu łamania. 
n. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice we wzorniku papierów cyfrowych lub offsetowych oraz wykorzystanych przy druku danego Produktu. 
o. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeżeli odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku (w tym wskazanych w Regulaminie) nie przekracza 5% (słownie: pięć procent) ilości dostarczonego Produktu.
 
4. Poniższe odchylenia są dopuszczalne i nie mogą stanowić podstawy reklamacji Nabywcy:

a. Tolerancja do 2 mm przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki.
b. Tolerancja do 2 mm przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie łamu od nominalnej linii jego usytuowania).
c. Tolerancja do 2 mm przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania).
d. Tolerancja do 0,2 mm przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych.
e. Tolerancja do plus/minus 5 % różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi Produktu. 
f. Tolerancja do plus/minus 10% odchylenia kolorystycznego na całym nakładzie danego Produktu.
 
5. W przypadku uznania reklamacji i ponownego druku zareklamowanego Produktu, Sprzedawca zastrzega, iż ponowny druk zostanie wykonany z tych samych Plików Graficznych, z których został pierwotnie wydrukowany ten Produkt.
 
6. Reklamacje dotyczące rozbieżności kolorów między zamówieniami drukowanymi na maszynach wykorzystujących różne technologie druku nie będą uwzględniane z racji różnic technologicznych.
7. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłaty za Zamówienie. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego przy pomocy Formularz dostępnego bezpośrednio w Serwisie DGprint.pl lub drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. Reklamowane zlecenie musi zostać zwrócone w całości nakładu na adres Sprzedawcy.
 

Podstawy prawne 

Wyłączenia prawa do odstąpienia

UOKiK – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/wylaczenia-prawa-do-odstapienia/

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość jest w niektórych sytuacjach niedozwolone lub ograniczone. Dotyczy to umów:

wyciąg z ustawy

3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem;

Podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta